En patient-navigator hjælper med at navigere gennem sundhedsvæsnet. Mennesker, der møder sundhedsvæsnet for første gang, og er under udredning, kan have brug for hjælp til at navigere. Det frigør nemlig tid til at fokusere på sig selv, sine livs-vilkår og hurtig helbredelse.

Navigator tager sig af alt det praktiske og alle spørgsmålene.

En navigator er enten en ressourcestærk pårørende eller en tidligere patient, der stiller sin erfaring til rådighed.    

 

 Sundhedsvæsenet er stort og komplekst. Det spreder sig over både kommune og region og involverer en lang række sundheds professionelle, der ønsker at gøre det bedste, de kan for patienten. Men så store systemer kræver navigation. Både historisk og logisk er det en voldsom opgave at pålægge sundshedsvæsnet selv. Med dette tiltag vil vi lægge opgaven hos personer, der har ressourcer til at løfte den.

Denne side er oprettet til navigator.
Hvis du er med i navigator-korpset, tilbydes du løbende råd og vejledning både på form af redskaber og fysiske netværksmøder. Der er også adgang til en hotline, hvor du kan spørge om hvad som helst. Klik på et af områderne nedenfor.

Fysiske netværksmøder

Se tid og sted her

Ofte stillede spørgsmål

Klik her

Hvor længe er man patient-navigator?
Man knytter bånd mellem patient og navigator allerede ved patientens første møde med sundhedsvæsnet. Det afsluttes, når patienten er udredt og dermed enten helbredt eller tilknyttet en bestem afdeling. Udredningsgarantien er én måned.
Hvor ofte er der kontakt?
Patient og navigator aftaler selv, hvordan de vil holde kontakten. Som udgangspunkt er navigator med til alle møder i udredningsfasen.
Navigator støtter patienten. Hvem støtter navigator?
Det gør vi. Dels med redskaberne på denne side, dels gennem fysiske netværks-møder.
Økonomi
Til dækning af din tid og dine transportudgifter får du en anerkendelse på 1.000 kr. pr. måned i de måneder, du er navigator.
Hvor mange patienter
Der er maximalt to patienter pr. navigator ad gangen. Det er navigators beslutning.
Jura
Skabeloner til aftaler er tilgængelige fra denne side.

 

Kom godt igennem dit udredningsforløb